Strechy

Po mnohých rokoch úspešných realizácií striech an mieru, Vám vieme zodpovedne ponúknuť spolúprácu na realizovaní Vášho projektu, alebo služby subdodávateľa krovu, prípadne všetkch strešných materiálov.

Získať cenovú ponuku

Strechy

Cenová ponuka

...

Model výpočtu je na valbovú strechu, použité materiály Bramac Classic Protector a farbená klampiarčina KJG a rezivo smrek.
Cenová ponuka je orientačná. Celková cena bude upresnená na základe projektovej dokumentácie, uprensenia materiálov a pod.
Doprava je možná vlastným vozidlom.